Chile

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande till oss för det aktuella året från Servicios de Impuestos Internos (SII).


Om du har deklarerat

• Certificado Declaracion de Renta Internet, och
• Formulario 22, din deklaration.

Om du inte har deklarerat eller har inkomst under gränsen för att betala skatt

• Certificado Sobre Situación Tributaria en Chile F3466.

Om du helt saknat inkomst

• Intyg från Servicios de Impuestos Internos  (SII) att inkomst saknas.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Chile, Servicios de Impuestos Internos (SII).

Gå längst upp i artikeln