Danmark

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från SKAT.

Om du har deklarerat

• Årsopgørelse

Om du inte har deklarerat och inte haft inkomst

• Intyg från SKAT som visar detta.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Danmark, SKAT.

Gå längst upp i artikeln