Finland

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)


Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året.

Om du har deklarerat

• Verotuspäätös (Beskattningsbeslut)

Om du inte har deklarerat

• Skicka med ett intyg från Vero Skatt som visar att du inte har deklarerat. Det ska också stå vilken inkomst du haft.
Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Finland, VERO SKATT.

Gå längst upp i artikeln