Frankrike

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Direction générale des finances publiques (DGFIP).

Om du har deklarerat

• Avis dímpôt sur le revenus eller
• Impôt sur le revenue 

Om du sambeskattas ska du skicka med er gemensamma Avis d´impôt sur les revenus. Vi behöver det för att kunna skilja på era inkomster. Om du inte kan visa hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du inte har deklarerat eller saknat inkomst

• Avis de non imposition ou d'imposition non mise en recouvrement eller
• motsvarande intyg utfärdat av DGFIP som visar att du inte haft någon inkomst och inte har deklarerat.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Frankrike, Direction générale des finances publiques (DGFIP).

Gå längst upp i artikeln