Grekland

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i Grekland, DOY.

Om du har deklarerat

  • Enskilt: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Ekatharistiko Simeiona)
  • Sambeskattat: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (er gemensamma Ekatharistiko Simeiona).

Om du har inkomst under gränsen för att deklarera eller helt saknar inkomst

  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ypefthini Dilosi)
  • Sambeskattat: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (er gemensamma Ekatharistiko Simeioma)

Om du sambeskattas måste du styrka hur inkomsten är fördelad mellan er. Om du inte styrker detta kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Grekland (DOY).

Gå längst upp i artikeln