Irland

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Revenue Irish Tax & Customs.

Om du har deklarerat

  • Self Assessment acknowledgement Notification och
  • Form 11 Return summary

Om du har inte har deklarerat och enbart haft inkomst av tjänst

  • PAYE Balancing Statement (P21)

Om du inte har haft inkomster eller inte finns registrerad i skatteregistret på Irland, måste du skicka med ett intyg från Revenue Irish Tax & Customs, som styrker detta.

Du kan beställa intygen från Irland, Revenue Irish Tax & Customs.

Gå längst upp i artikeln