Island

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Ríkisskattstjóri (RSK). 

Om du har deklarerat

• Álagningarseðill (slutskattebesked) och 
• Skattframtal.

Om din sammanlagda inkomst för året inte finns redovisat på Álagningarseðill måste du skicka in ett intyg från Ríkisskattstjóri (RSK) där den sammanlagda inkomsten framgår.

Om du inte har deklarerat

• Intyg från Ríkisskattstjóri att ingen deklaration har lämnats in och inga andra inkomster finns inrapporterade.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten på Island, Ríkisskattstjóri (RSK).

Gå längst upp i artikeln