Italien

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Agenzia delle Entrate.

Om du har deklarerat

Vid enskild beskattning:

 • Modello 730

eller

 • Modello Unico (Persone fisiche) och
 • Comunicazione di regolarità eller Certificato di reddito percepito

eller

 • Unico mini och
 • Comunicazione di regolarità som styrker att deklarationen är godkänd/fastställd.

Om du sambeskattas:

 • Modello 730 med samtliga sidor.

Om du inte kan styrka hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du har inkomst av näringsverksamhet

 • Modello Unico (Persone fisiche) och
 • Comunicazione di regolarità som styrker att deklarationen är godkänd/fastställd.

Om du har inte har deklarerat men har inkomst

 • CUD eller Modello 770 (Ser.P.I.Co) och
 • Intyg från Agenzia delle Entrate där det framgår att du inte har deklarerat.

Om du helt saknar inkomst

 • Intyg från Agenzia delle Entrate som visar att du inte har deklarerat och att Agenzia inte har någon inkomstuppgift på dig.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Italien, Agenzia delle Entrate.

Gå längst upp i artikeln