Japan

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande till oss för det aktuella året från National Tax Agency (NTA).

Om du har deklarerat

• Municipal and Prefectural Income Taxation Certificate

  • 平成28年度 所得· 課税証明書 (2016 Fiscal Income and Tax Certificate). På intyget måste rubriken 平成27年分所得 (2015 Worth Income) finnas med.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Japan, National Tax Agency (NTA).

Gå längst upp i artikeln