Kanada

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Canada Revenue Agency, CRA.

Om du har deklarerat

  • Income Tax and Benefit Return T1 General  (D’impôt et de prestations) och
  • Notice of Reassessment (Avis de cotisation) eller Notice of Assessment eller Income Tax Return Information - Regular

Om du inte har deklarerat eller saknat inkomst helt

  • Skicka med intyg från Canada Revenue Agency, CRA som styrker att du inte har deklarerat och saknat inkomst.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Kanada, Canada Revenue Agency (CRA).

Gå längst upp i artikeln