Kina

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från State Administration of Taxation, SAT.

Om du har deklarerat

  • Kopia av ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande intyg från State Administration of Taxation, SAT eller
  • Intyg från SAT som visar hur mycket skatt du har betalat tillsammans med kontrollbesked från din arbetsgivare eller annat intyg som visar inbetalad skatt och inkomst.

Om du har inkomst men inte deklarerat

  • Intyg från State Administration of Taxation (SAT) som visar hur mycket skatt som betalats samt
  • Kontrollbesked från arbetsgivaren eller annat intyg som visar inbetald skatt och inkomst.

Om du har inkomst under gränsen för att betala skatt eller helt saknar inkomst

  • Intyg som visar att du inte finns i skatteregistret hos SAT eller
  • Intyg från SAT som säger att de inte lämnar ut något intyg eller
  • Annat intyg från SAT i kombination med t.ex. visum som styrker att du inte får arbeta i Kina.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Kina, State Administration of Taxation (SAT).

Gå längst upp i artikeln