Nederländerna

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Belastingdienst.

Om du har deklarerat

  • Aanslag inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen samtliga sidor.

Om du inte har deklarerat men betalat löneskatt

  • Verklaring geregistreerd inkomen med beteckning D (hette tidigare Inkomensverklaring)

Om du har inkomst under gränsen för att betala skatt

  • Verklaring geregistreerd inkomen med beteckning D (hette tidigare Inkomensverklaring)

Om du helt saknat inkomst

  • Verklaring geregistreerd inkomen med beteckning O (hette tidigare Inkomensverklaring) eller
  • Intyg från Belastingdienst där det framgår att du saknat inkomst.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Nederländerna, Belastingsdienst.

Gå längst upp i artikeln