Norge

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Skatteetaten.

Om du har deklarerat

• Utskrift av likningen/likninga eller Utskrift av grunnlag for skatt.

Om du inte har deklarerat och inte haft inkomst

• Intyg från Skatteetaten som visar att du inte haft inkomst.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Norge, Skatteetaten.

Gå längst upp i artikeln