Nya Zeeland

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Inland Revenue (IRD) Te Tari Taake. För inkomstuppgifter från Nya Zeeland för 2016 ska intygen visa perioden 1 april 2016 - 31 mars 2017.

Om du har deklarerat

  • IR3 (Individual tax return) och
  • Return Acknowledgement Notice eller Notice of Assessment (NOA)

Om du inte har deklarerat eller inte haft inkomst

  • Personal Tax Summary (PTS) och
  • ett intyg från IRD som visar att du inte har deklarerat
  • eller enbart PTS-receipt

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten på Nya Zeeland, Inland Revenue (IRD) Te Tari Taake.

Gå längst upp i artikeln