Österrike

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Finanzamt.

Om du har deklarerat

  • Einkommensteuerbescheid med alla bilagor.

Om du inte har deklarerat eller har inkomst under gränsen för att betala skatt

  • Både Lohnzettel und Meldungen (löneskattebesked) och
  • Ett intyg om att ingen deklaration har lämnats in och att inga andra inkomster finns inrapporterade.

Om du helt saknat inkomst

  • Intyg från Finanzamt att inkomst saknas.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Österrike, Bundesministerium für finanzen (Finanzamt).

Gå längst upp i artikeln