Schweiz

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från skattemyndigheten i din kanton.

Om du har deklarerat

  • Beslut om slutlig skatt och
  • Bilagan till deklarationen.

Om du har inkomst under gränsen för att deklarera

  • Intyg från skattemyndigheten där det framgår att du inte lämnat någon deklaration och
  • Kontrolluppgift från arbetsgivaren: Lohnausweis (tyska), Certificat de salaire (franska), Certificato di salario (italienska)

Om du inte deklarerat och helt saknar inkomst

  • Intyg från kantonens skattemyndighet där det framgår att du inte har deklarerat och att de inte har någon inkomstuppgift på dig.

Om du enbart betalar källskatt (Impôt a la cource/Quellensteuer)

Om du tillfälligt vistas i eller arbetspendlar till och från Schweiz och endast betalar källskatt. Skicka in Bestätigung quellensteuer (tyska), Attestation impôt à la source (franska).

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i din kanton.

Gå längst upp i artikeln