Spanien

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Agencia Tributaria.

Om du har deklarerat

• Certificado Resumen de la Declaración Anual del I.R.P.F.

Om du sambeskattas ska du skicka med ert gemensamma Certificado Resumen de la Declaración Anual del I.R.P.F. Du ska även skicka in bådas Datos fiscales. Det måste du göra för att vi ska kunna skilja era inkomster från varandra. Om du inte kan visa hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du inte har deklarerat men haft inkomst

• Certificado de imputaciones del I.R.P.F. med bilaga.

Om du inte har deklarerat och inte haft inkomst

• Certificado de imputaciones del I.R.P.F.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Spanien, Agencia Tributaria.

Gå längst upp i artikeln