Storbritannien

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från HM Revenue & Customs. För inkomstuppgifter från Storbritannien för 2016 ska intygen visa perioden 6 april 2016 – 5 april 2017.

Om du har deklarerat

• SA302 Tax Calculation
• Har du deklarerat elektroniskt kan du själv skriva ut Tax Calculation från HM Revenue & Customs webbplats. Din elektroniska Tax Calculation måste vara färdigbehandlad och ha status "SUBMITTED".

Om du inte har deklarerat

• Annual Tax Summary eller
• P800 Tax Calculation eller
• Employment History Letter.

Om du helt saknat inkomst

• Intyg från HM Revenue & Customs som visar att du inte finns i deras skatteregister.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Storbritannien, HM Revenue & Customs (HMRC).

Gå längst upp i artikeln