Tyskland

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Finanzamt.

Om du har deklarerat

• Bescheid über Einkommensteuer und Solidaritätszuchlag, tillsammans med alla bilagor.

Om du sambeskattas, ska du istället skicka med ert gemensamma Bescheid med alla bilagor. Om du inte kan visa hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du inte har deklarerat eller har inkomst under gränsen för att betala skatt

• Lohnsteuerbescheinigung/Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung,
• och ett intyg från Finanzamt som visar att du inte har deklarerat samt vilken inkomst du haft.

Om du helt saknat inkomst

• Intyg från Finanzamt att inkomst saknas.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Tyskland, Finanzamt.

Gå längst upp i artikeln