USA

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Internal Revenue Service (IRS).

Om du har deklarerat

• Record of Account

Sambeskattas du, måste du även skicka med bådas Wage and Income Transcript. Det ska du göra för att vi ska kunna skilja på era inkomster. Om du inte kan visa hur inkomsten är fördelad mellan er kommer du att ses som ensam inkomsttagare.

Om du inte har deklarerat eller saknat inkomst

• Verfication of nonfiling och
• Wage and Income Transcript.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i USA, Internal Revenue Service (IRS).

Gå längst upp i artikeln