Studera utomlands

Ska du studera utomlands? Här kan du läsa hur du gör för att söka studiestöd.

Om du läser på gymnasiet kan du söka studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Därefter kan du söka studiemedel.

Ska du däremot läsa på en eftergymnasial utbildning kan du söka studiemedel även om du är under 20 år.

Studiehjälp för gymnasiestudier utomlands

När du ska studera utomlands måste du själv ansöka om studiehjälp. Använd en blankett som heter "Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige". Det finns också särskilda blanketter för extra tillägg och bidrag för dagliga resor.

Du kan söka studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20.

För läsåret 2016/17 ska din ansökan ha kommit in senast den 30 juni 2017.

Studiemedel för studier utomlands

När du söker studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor.

Skicka även med

 • Antagningsbevis från skolan i utlandet
  Om du ska läsa en språkkurs, fyller skolan i stället i en särskild blankett (intyg om språkkurs) som även fungerar som antagningsbevis. Blanketten finns på olika språk beroende på var du ska läsa.
 • Intyg på dina studietider från skolan i utlandet
  Om inte studietiderna står på antagningsbeviset, ska du skicka in ett intyg. För varje termin ska det stå vilket datum lektionerna börjar och slutar och när det är lov, exempelvis jullov. Det går bra med en utskrift från skolans webbplats eller en kopia från kurskatalogen.
 • Intyg på andra kostnader du söker lån för
  Detta gäller om du söker lån för undervisningsavgifter som inte framgår av antagningsbeviset.
 • Intyg på ersättning från ett annat land
  Om du får ersättning från något annat land för att studera, ska du skicka med en kopia på beslutet.

Det finns inget sista datum som din ansökan måste komma in. Däremot kan du få studiemedel bara för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till oss. Skicka därför in din ansökan i god tid!

Senast uppdaterad: 2016-12-06