Betala lån och återkrav

Studerande lektion
Studiemedel består av lån och bidrag. Bidraget får du behålla, men lånet måste du betala tillbaka. Om du har studiehjälp får du bara bidrag.


Om du tar lån i dag får du ett lån som heter annuitetslån. Det finns även andra lån för dig som studerat före den 1 juli 2001. Här berättar vi mer om annuitetslånet.

När börjar du betala?

Du börjar betala tillbaka lånet första gången tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Om du har studiemedel under en vårtermin, börjar du betala redan året efter. Har du däremot studiemedel under en hösttermin, dröjer det ytterligare ett år innan du börjar betala.

Exempel - Matilda studerar våren 2016

Matilda har studiemedel för vårterminen 2016 och slutar sedan att studera. Hon börjar därför betala på sitt lån i början av 2017.

Du måste börja betala tillbaka ditt lån även om du exempelvis inte fått något arbete. Men du kan då ansöka om att få betala mindre.

Du betalar på lånet i högst 25 år. Är det mindre än 25 år till och med det år du fyller 60, är det i stället den tiden som du har på dig att betala. Du har möjlighet att dela upp din betalning på mellan ett och tolv betalningstillfällen per år.

Hur mycket ska du betala?

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på

  • hur stor skuld du har
  • hur länge du ska betala på ditt lån
  • hur hög räntan är. Räntan fastställer regeringen varje år. Den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de tre senaste åren. Räntan är 0,34 procent under 2017.

Dessutom beräknas det belopp du ska betala till CSN för ett år (årsbeloppet) på ett uppräkningstal på högst två procent per år. Om räntan höjs eller sänks förändras också uppräkningstalet.

Vi räknar alltså ut hur mycket du ska betala utifrån en speciell annuitetsformel. Det innebär att årsbeloppet i regel ökar år för år.

Du ser hur din återbetalning kan bli genom att använda tjänsten Räkna ut i menyn till höger.

Om du lånar till en längre utbildning, får du normalt en större skuld. Då måste du också betala tillbaka ett högre belopp. Men du kan påverka din återbetalning genom att välja ett mindre antal veckor med lån. Det är därför viktigt att du tänker igenom hur mycket pengar du behöver låna för dina studier.

Exempel - Elin studerar i sex år med fullt studielån

Elin studerar i sex år (240 veckor) med fullt studielån. När hon avslutat sina studier har hon en skuld på cirka 332 000 kronor. Elin ska därför betala ungefär 14 600 kronor det första året och 22 300 kronor det sista året, förutsatt att räntan hela tiden är 2,4 procent.

Exempel - Johnny studerar i sex år med halvt studielån

Johnny som är studiekamrat med Elin studerar också i sex år (240 veckor). Men han väljer att ta studielån endast under tio veckor per termin (terminen är 20 veckor). När han avslutat sina studier har han en skuld på cirka 167 000 kronor. Johnny ska därför betala ungefär 7 700 kronor det första året och 3 900 kronor det sista året, förutsatt att räntan hela tiden är 2,4 procent.

Återkrav

Om du fått mer studiestöd än du har rätt till, kräver vi tillbaka pengarna. Det kallas för återkrav. Har du har svårt att betala hela återkravet på en gång kan du ansöka om att få dela upp betalningen. För att vi ska kunna pröva om du kan få en betalningsplan måste du utförligt redogöra för dina inkomster och utgifter.

Senast uppdaterad: 2016-12-06