Flykting i Sverige

Sverige vill att alla ska kunna studera för att förbättra sina möjligheter till ett arbete. Därför kan du få bidrag och låna pengar när du studerar. CSN är den myndighet i Sverige som har hand om bidrag och lån för studier.

När du som utländsk medborgare ansöker om studiestöd prövar CSN först om du har rätt till svenskt studiestöd. Efter det prövar vi om du uppfyller övriga villkor för att få studiestöd, exempelvis att du studerar och är i rätt ålder.

Har du rätt till svenskt studiestöd?

Om Migrationsverket har bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Även du som har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter har vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Uppehållstillståndet behöver vara giltigt, men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet beviljas.

Du kan också få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd som tidsbegränsats eller beviljats enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd för gymnasiestudier är ett exempel på ett sådant tillstånd.

Om tillståndet inte längre är giltigt

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut.

Det krävs också att den nya ansökan

  • har samma grund som tidigare, eller
  • avser ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.

Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Om du bor i familjehem eller på HVB-hem

Om du är placerad i familjehem eller på institution av en svensk myndighet, har du vanligtvis också rätt till svenskt studiestöd. Du ska då

  • vara under 20 år
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd
  • ha ett beslut från myndigheten som visar att du blivit placerad där.

Om du är asylsökande

Asylsökande som aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har inte rätt till studiestöd.

Läs mer om villkoren för utländska medborgare

Ändringar i uppehållstillståndet

Om något ändras i uppehållstillståndet bör du genast kontakta CSN. Då kan vi kontrollera om det påverkar studiestödet och se till att du får rätt pengar utbetalt. Exempel på ändringar som du ska anmäla till CSN är om Migrationsverket avslår din ansökan om förlängning av uppehållstillstånd eller om de återkallar uppehållstillståndet.

Vad är studiestöd?

Studiestöd kan bestå av bidrag och lån. Bidrag är pengar du får, men lånet måste du betala tillbaka.

Här kan du läsa om de olika studiestöd som CSN har:

Studiehjälp

Studerar du på gymnasiet kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av olika bidrag, exempelvis studiebidrag och extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som den studerande kan få om familjen har inkomster under en viss gräns.

Studiehjälp - till vårterminen det år du fyller 20

God man till ensamkommande barn

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller om du läser på en eftergymnasial utbildning kan du söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån. På lånet måste du betala en ränta som regeringen bestämt. I år (2016) är räntan 0,6 procent. Du kan välja att låna mindre pengar än vad du har rätt till eller bara ta bidraget om du vill. Om du har barn kan du få extra bidrag.

Vad är studiemedel?

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är till för personer som är arbetslösa och som behöver läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna få ett arbete. Det är ett bidrag som du som längst kan få under 50 veckor om du studerar på heltid. Det är kommunen som i första hand bedömer om personen tillhör målgruppen för att få ansöka om studiestartsstödet. Det är också där du gör din ansökan.

Studiestartsstöd - för dig som är arbetslös

Rg-bidrag

Rg-bidrag kan du som är hörselskadad eller rörelsehindrad få om du studerar på

  • riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro
  • riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar i Angered, Kristianstad, Skärholmen eller Umeå.

Rg-bidrag

Betala tillbaka studielån

De pengar som du har lånat måste du betala tillbaka med ränta. Detta gäller även om du skulle flytta från Sverige. Om du flyttar måste du meddela din nya adress till CSN.

Hur mycket du betalar tillbaka varje år beror på:

  • hur mycket du har lånat
  • hur hög räntan är
  • hur många år du har på dig att betala tillbaka lånet.

Du börjar vanligtvis betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader från det att du senast fick studiemedel från CSN. Du betalar på ditt lån i högst 25 år, och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år.

Om du får svårt att betala tillbaka, exempelvis för att du inte har någon inkomst, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det är CSN som beslutar om du kan få betala mindre.

Läs mer

Information om Sverige

Senast uppdaterad: 2017-10-09