Flykting i Sverige

Sverige vill att alla ska kunna studera för att förbättra sina möjligheter till ett arbete. Därför kan du få bidrag och låna pengar när du studerar. CSN är den myndighet i Sverige som har hand om bidrag och lån för studier.

Har du rätt till svenskt studiestöd?

Om Migrationsverket bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande har du rätt till svenskt studiestöd. Du har också rätt till svenskt studiestöd om du fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd. Det spelar ingen roll om tillståndet är tidsbegränsat eller permanent.

CSN prövar din rätt till svenskt studiestöd och prövar även om du uppfyller övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.

Asylsökande har normalt inte rätt till studiestöd.

Vad är studiestöd?

Studiestöd kan bestå av bidrag och lån. Bidrag är pengar du får, men lånet måste du betala tillbaka.

Vilka bidrag och lån du kan få beror på vad du studerar och hur gammal du är.

Studiehjälp

Studerar du på gymnasiet kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av olika bidrag, exempelvis studiebidrag och extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som den studerande kan få om familjen har inkomster under en viss gräns.

Vad är studiehjälp?

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller om du läser på en eftergymnasial utbildning kan du söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån. Om du har barn kan du få extra bidrag. På lånet måste du betala en ränta som regeringen bestämt. I år (2016) är räntan 0,6 procent. Du kan välja att låna mindre pengar än vad du har rätt till eller bara ta bidraget om du vill.

Vad är studiemedel?

Betala tillbaka studielån

De pengar som du har lånat måste du betala tillbaka med ränta. Detta gäller även om du skulle flytta från Sverige. Om du flyttar måste du meddela din nya adress till CSN.

Hur mycket du betalar tillbaka varje år beror på:

  • hur mycket du har lånat
  • hur hög räntan är
  • hur många år du har på dig att betala tillbaka lånet.

Du börjar vanligtvis betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader från det att du senast fick studiemedel från CSN. Du betalar på ditt lån i högst 25 år, och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år.

Om du får svårt att betala tillbaka, exempelvis för att du inte har någon inkomst, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det är CSN som beslutar om du kan få betala mindre.

Läs mer

God man till ensamkommande barn

Information om Sverige

Senast uppdaterad: 2017-01-17