Försäkringar

Här kan du läsa om försäkringar när du studerar.

När du studerar i Sverige på en svensk högskola eller vid ett svenskt universitet, omfattas du av en allmän personskadeförsäkring via Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet studentförsäkringar

Ska du studera vid en annan skola bör du kontrollera med skolan om du har någon försäkring.

Försäkring vid utlandsstudier

Om du ska studera utomlands är det viktigt att du har en försäkring. Kostnader för sjukvård kan annars bli väldigt höga. Hos CSN kan du söka lån för en utlandsförsäkring.

Lån för försäkring vid utlandsstudier

Senast uppdaterad: 2016-01-18