Vad krävs för att få studiestöd?

Studenter lektion
För att du ska kunna få studiestöd, alltså studiehjälp eller studiemedel, gäller olika regler. Här kan du läsa om de viktigaste kraven.

Studiehjälp - grundläggande krav

  • Du är mellan 16 och 20 år.
  • Du studerar på heltid.
  • Du studerar på gymnasium, komvux, folkhögskola eller vissa andra skolor och utbildningar som är statliga, får offentligt bidrag eller som är ställda under statlig tillsyn.

Studiemedel - grundläggande krav

  • Du uppfyller ålderskraven. Du får studiemedel till och med det år du fyller 56 men rätten att låna begränsas redan från 47 års ålder. För gymnasieutbildning finns det också en nedre åldersgräns på 20 år.
  • Du studerar på en skola eller utbildning som ger rätt till studiemedel.
  • Du studerar i tillräcklig omfattning (minst halvtid, 50 procent).
  • Du studerar i minst tre veckor.

Läs mer om kraven för att få studiemedel i menyn till höger.

För dig som är utländsk medborgare gäller särskilda regler.
Villkor för att få studiestöd som utländsk medborgare

Senast uppdaterad: 2016-11-28