Vad krävs för att få studiestöd?

Studenter lektion
För att du ska kunna få bidrag eller låna pengar från CSN måste du uppfylla vissa krav. Kraven skiljer sig åt för de olika studiestöden.

Här ser du bara några av kraven. Mer information finns under de andra studerandeingångarna här på csn.se.

Studiehjälp - grundläggande krav

 • Du är mellan 16 och 20 år.
 • Du studerar på heltid.
 • Du studerar på gymnasium, komvux, folkhögskola eller vissa andra skolor och utbildningar som är statliga, får offentligt bidrag eller som är ställda under statlig tillsyn.

Studiemedel - grundläggande krav

 • Du uppfyller ålderskraven. Du får studiemedel till och med det år du fyller 56 men rätten att låna begränsas redan från 47 års ålder. För gymnasieutbildning finns det också en nedre åldersgräns på 20 år.
 • Du studerar på en skola eller utbildning som ger rätt till studiemedel.
 • Du studerar i tillräcklig omfattning (minst halvtid, 50 procent).
 • Du studerar i minst tre veckor.

Studiestartsstöd – grundläggande krav

 • Du är 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året du fyller 25 år till och med året du fyller 56 år).
 • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader.
 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.
 • Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.

Är du utländsk medborgare?

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.
Villkor för att få studiestöd som utländsk medborgare

Senast uppdaterad: 2017-07-27