Studera utomlands

För att kunna få studiestöd för studier utomlands måste du uppfylla särskilda krav. Kraven är olika beroende på om du ska söka studiemedel eller studiehjälp.

Studiemedel utomlands - grundläggande krav

 • Du ska studera i viss omfattning. Vid studier utanför EU/EES och Schweiz måste du studera på heltid. Vid studier inom EU/EES och i Schweiz kan du även studera på deltid.
 • Du ska studera i visst antal veckor. Vid studier utanför EU/EES och Schweiz måste du studera i minst 13 veckor. Vid studier inom EU/EES och i Schweiz räcker det med 3 veckor.
 • Du ska ha varit bosatt i Sverige i en sammanhängande tid av två år under de senaste fem åren innan studierna börjar. Detta krav gäller dock inte för alla.
  Läs mer om bosättningskravet
 • Du ska vara under 57 år.
 • Du ska vara antagen och studera på en utbildning utanför Sverige och ha möjlighet att ta en examen eller tentera kurserna.
 • Den utbildning och skola du tänker studera på ska vara godkänd för studiestöd.

Studiehjälp utomlands - grundläggande krav

För att du ska kunna få studiehjälp måste den skola och utbildning du tänker studera på vara godkänd för studiestöd.

Om du ska studera utanför EES och Schweiz, gäller också att

 • du är svensk medborgare eller kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten
 • du varit folkbokförd i Sverige de senaste två åren innan utlandsstudierna börjar
 • du studerar på heltid under minst tre månader
 • en motsvarande eller liknande utbildning inte finns i Sverige. Du kan därför inte få studiehjälp för exempelvis high school i USA. Bor du utomlands med din familj, kan du däremot i vissa fall få studiehjälp även om en motsvarande utbildning finns i Sverige.
 • din utbildning ska vara tydligt inriktad mot ett visst yrke eller en viss bransch
 • din utbildning ska vara godkänd i studielandet.
Senast uppdaterad: 2015-05-30