Vilka studiestöd kan du söka?

Glad student
Studiestöd är pengar du kan få eller låna för att studera. Det finns olika typer av studiestöd beroende på vad du studerar.

Du som studerar

  • på gymnasiet får studiehjälp (exempelvis studiebidrag)
  • på folkhögskola, komvux eller annan grundskole- eller gymnasieutbildning kan söka studiemedel från och med hösten det år du fyller 20
  • på högskola kan söka studiemedel
  • på riksgymnasium och är döv, hörselskadad eller rörelsehindrad kan söka Rg-bidrag
  • utomlands kan söka studiemedel. Om du ska läsa på gymnasienivå och är under 20 år, kan du i vissa fall söka studiehjälp för studier utomlands.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du väljer själv om du vill ta lån. De övriga studiestöden är bidrag, alltså pengar du inte behöver betala tillbaka.

Läs mer om de olika studiestöden i menyn till vänster.

Senast uppdaterad: 2016-11-28