Vilka studiestöd kan du söka?

Glad student
Studiestöd är pengar du kan få eller få låna för att studera. Det finns olika typer av studiestöd.

Studiehjälp

Studiehjälp är ett samlingsnamn för de bidrag som du kan få om du studerar på gymnasiet, till exempel studiebidraget.
Vad är studiehjälp?

Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. Det kan du ansöka om när du ska läsa på högskola, universitet, yrkeshögskola, komvux, folkhögskola, gymnasium och andra eftergymnasiala utbildningar. Du kan också ansöka om studiemedel om du ska studera utomlands. Du kan välja att enbart ta bidraget om du vill.

Om du läser på komvux, folkhögskola eller en annan grundskole- eller gymnasieutbildning kan du söka studiemedel först från och med hösten det år du fyller 20 år.

Vad är studiemedel?

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som riktar sig till arbetslösa personer som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda sig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Det är kommunen som i första steget prövar om personen tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Det är också där som ansökan görs. Det går inte att ansöka om studiestartsstöd direkt från CSN.
Vad är studiestartsstöd?

Rg-bidrag

Rg-bidrag kan du som är hörselskadad eller rörelsehindrad ansöka om när du går en gymnasieutbildning på ett riksgymnasium.
Vad är Rg-bidrag?

Senast uppdaterad: 2017-06-30