Vad är Rg-bidrag?

Rg-bidrag kan du som är hörselskadad eller rörelsehindrad få när du ska studera.

Du kan få Rg-bidrag om du går på

  • riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro
  • riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar i Angered, Kristianstad, Skärholmen eller Umeå.

För vilka kostnader kan du få Rg-bidrag?

När du studerar på ett riksgymnasium kan du ha extra kostnader för exempelvis mat, boende och hemresor. Du får Rg-bidraget för att få hjälp med dessa kostnader.
Läs mer om Rg-bidrag

Om du vill veta mer om Rg-bidraget eller få en ansökningsblankett, kan du kontakta CSN i Eskilstuna. Kontaktuppgifterna hittar du i högermenyn.

Senast uppdaterad: 2013-02-16