Vad är studiehjälp?

Student vid skåp
Studiehjälpen består av tre olika bidrag.

De olika bidragen är

  • studiebidrag
  • extra tillägg
  • inackorderingstillägg.

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få bidragen.

Så här mycket får du per månad
Belopp, kr
Studiebidrag 1 050
Extra tillägg* 285, 570 eller 855
Inackorderingstillägg* 1 190-2 350

* Tillägg som vissa kan få.

Kan du få studiehjälp?

Studiehjälp får du som

  • är mellan 16 och 20 år
  • studerar på heltid
  • studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola.

Studiebidrag

Du som är svensk medborgare behöver inte ansöka om studiebidraget utan får studiebidraget automatiskt.

Du som är utländsk medborgare måste däremot ansöka om studiebidraget.
Hur ansöker du?

Du får studiebidraget tidigast från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20.

Exempel - Andrej fyller 16 år den 20 juli

Andrej får studiebidrag tidigast från och med den 1 oktober. Tidigare fick Andrej barnbidrag. Barnbidraget går alltså över till studiebidrag under det år han fyller 16.

Extra tillägg

Om din familj behöver mer bidrag, kan du ansöka om extra tillägg. Det är din och dina föräldrars ekonomi som styr om du kan få extra tillägg eller inte och hur mycket pengar du kan få.
För dig som behöver extra bidrag

Inackorderingstillägg

Om du bor och studerar på en annan ort än din hemort, kan du ansöka om inackorderingstillägg. Vilken utbildning du läser och avståndet mellan ditt föräldrahem och din skola styr om du kan få inackorderingstillägg eller inte. Hur mycket pengar du kan få beror också på avståndet mellan ditt föräldrahem och din skola.
För dig som inte läser på hemorten

Senast uppdaterad: 2016-11-28