Vad är studiemedel?

Studiemedel är bidrag och lån som du kan ansöka om när du studerar. Här beskriver vi lite kort om studiemedel. Mer finns att läsa under de andra studerandeingångarna.

Studiemedel för studier i Sverige, finns även på arabiska, persiska, engelska, spanska och somaliska

Studiemedel består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna också. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Hur mycket du kan låna och få i bidrag beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

Studiemedel per vecka när du studerar på heltid, 2017
Belopp, kr
Bidrag 712
Lån 1 792
Totalt 2 504
Eventuella tillägg
Belopp 1 vecka, kr
Tilläggsbidrag
1 barn
147
Tilläggsbidrag
2 barn
241
Tilläggsbidrag
3 barn
290
Tilläggsbidrag
4 barn
339
Tilläggslån 887
Merkostnadslån beloppen varierar*

* Beloppen beror bland annat på vilken typ av extra kostnader du har.

Vissa av bidragen och lånen kan du få i särskilda situationer:

 • Tilläggsbidrag kan du få om du har vårdnaden om barn upp till 18 års ålder.
 • Tilläggslån kan du få från och med det år du fyller 25 om du har arbetat tidigare och haft en viss lägsta inkomst.
 • Merkostnadslån kan du söka för en del extra kostnader i samband med dina studier.
 • Högre bidrag kan du i vissa fall få om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå och uppfyller särskilda villkor.

Högre bidraget

Kan du få studiemedel?

Här är några av kraven för att få studiemedel. Läs mer under respektive studerandeingång.

 • Utbildningen måste ge rätt till studiemedel.
 • Du måste studera på minst 50 procent av heltid och i minst tre veckor.
 • Du kan få studiemedel till och med det år du fyller 56 år. Rätten att låna begränsas från och med det år du fyller 47 år.
 • Har du studerat tidigare måste du ha klarat dina studieresultat.

Hur länge kan du få studiemedel?

Du som läser på

 • högskola eller universitet kan få studiemedel i högst 240 veckor
  (12 terminer)
 • gymnasienivå kan få studiemedel i 80-120 veckor, beroende på om du har gymnasiekompetens
 • grundskolenivå kan få studiemedel i 40-100 veckor, beroende på om du har grundskolekompetens eller behöver extra träning i läsning, skrivning och räkning.

Hur ansöker du?

Du söker studiemedel i Mina sidor här på csn.se.

Läs mer

Studerande högskola

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

Studerande yrkeshögskola, övriga utbildningar

  Studerande utomlands

Senast uppdaterad: 2017-01-09