Vad är studiemedel?

Student idrottar
Studiemedel är pengar du kan få när du studerar. Du måste ansöka om du vill ha studiemedel.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna också. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

Studiemedel per vecka när du studerar på heltid, 2016
Belopp, kr
Bidrag 704
Lån 1 772
Totalt 2 476
Eventuella tillägg
Belopp 1 vecka, kr
Tilläggsbidrag
1 barn
146
Tilläggsbidrag
2 barn
239
Tilläggsbidrag
3 barn
287
Tilläggsbidrag
4 barn
335
Tilläggslån 877
Merkostnadslån beloppen varierar*

* Beloppen beror bland annat på vilken typ av extra kostnader du har.

Vissa av bidragen och lånen kan du få i särskilda situationer:

 • Tilläggsbidrag kan du få om du har barn.
 • Tilläggslån kan du få från och med det år du fyller 25 om du har arbetat tidigare och haft en viss lägsta inkomst.
 • Merkostnadslån kan du få om du har extra kostnader under utbildningen.

Det finns också ett högre bidrag som du kan få från det år du fyller 25. Du kan få det högre bidraget om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå och inte har gymnasiekompetens sedan tidigare. Det högre bidragsbeloppet är 1 639 kronor per vecka om du läser på heltid. Utöver det kan du låna 837 kronor per vecka.

För att underlätta för unga arbetslösa att läsa in grundskole- och gymnasiebetyg har regeringen beslutat att även de mellan 20 och 24 år ska kunna få det högre bidraget.

Kan du få studiemedel?

Studiemedel kan du få

 • om du studerar på högskola och på vissa andra utbildningar efter gymnasiet
 • om du studerar på folkhögskola, komvux eller annan grundskole- och gymnasieutbildning från och med hösten det år du fyller 20
 • till och med det år du fyller 56. Rätten till lån begränsas dock från och med det år du fyller 47.

Hur länge kan du få studiemedel?

Du som läser på

 • högskola eller universitet kan få studiemedel i högst 240 veckor
  (12 terminer)
 • gymnasienivå kan få studiemedel i 80-120 veckor, beroende på om du har gymnasiekompetens
 • grundskolenivå kan få studiemedel i 40-100 veckor, beroende på om du har grundskolekompetens eller behöver extra träning i läsning, skrivning och räkning.
Senast uppdaterad: 2016-11-28