Studera utomlands

Om du ska studera utomlands kan du ha rätt till bidrag och lån från CSN.

Beroende på din ålder och vad du läser kan du ansöka om antingen studiemedel eller studiehjälp.

Studiemedel

Du kan få studiemedel om du läser på

  • eftergymnasial nivå, exempelvis högskola eller universitet
  • gymnasial nivå*, exempelvis en språkkurs eller en utbildning som motsvarar svenska gymnasiet, komvux eller folkhögskola.

* För studier på gymnasienivå kan du få studiemedel från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du väljer själv om du vill låna eller inte. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Studiemedel per vecka när du studerar på heltid, 2017
Belopp, kr
Bidrag 712
Lån 1 792
Merkostnadslån
för utlandsstudier
560
Eventuella tillägg
Belopp, kr
Tilläggsbidrag 1/2/3/4 barn 147/241/290/339
Merkostnadslån beror på kostnader för undervisning, försäkring och resor

Läs mer om studiemedel för utlandsstudier under Studerande utomlands.

Studiehjälp

Du kan få studiehjälp om du

  • är mellan 16 och 20 år och läser på en utbildning som motsvarar gymnasiet, komvux eller folkhögskola i Sverige.

Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg, inackorderingstillägg och bidrag för dagliga resor.

Så här mycket får du i studiehjälp per månad

  • Studiebidrag: 1 050 kronor

Vissa kan få

  • Extra tillägg: 285, 570 eller 855 kronor
  • Inackorderingstillägg: 1 190-2 350 kronor
  • Bidrag för dagliga resor: högst 1 190 kronor
Senast uppdaterad: 2016-12-29