Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Student
Här hittar du listor över de utbildningar som ger rätt till studiemedel.

Du kan också se vilka utbildningar du inte kan få studiemedel för.

Utbildning som ger rätt till studiemedel

Grundskoleutbildningar och gymnasieutbildningar

Här finns utbildningar i den kommunala gymnasieskolan, i den kommunala vuxenutbildningen (komvux), på folkhögskolan, på fristående gymnasieskolor samt utbildningar som får kombineras med traineejobb.
Grundskole- och gymnasieutbildningar

Kompletterande utbildningar

Här finns kompletterande utbildningar i komvux och vissa folkhögskolekurser.
Kompletterande utbildningar

Konst och kulturutbildningar

Utbildningarna ska förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor, leda till ett yrke inom det konstnärliga eller kulturella området, eller bidra till att bevara och utveckla kulturarvet.

Högskolans basår

Hit räknas statliga högskolor och universitet som ordnar behörighetsgivande förutbildningar.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan omfattar eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar.

Övriga eftergymnasiala utbildningar

Här finns folkhögskolans fritidsledarutbildning, yrkesutbildningar vid folkhögskola om högst 80 veckor som är påbyggnad till gymnasieskolan samt övriga eftergymnasiala utbildningar.
Övriga eftergymnasiala utbildningar

Utbildningar som leder till högskoleexamen

Här finns bland annat statliga högskolor och universitet samt kommunala och enskilda högskolor.
Utbildningar som leder till högskoleexamen

Du kan också få studiemedel när du studerar utomlands. Läs mer om utbildningar utanför Sverige i menyn till vänster.

Utbildning som inte ger rätt till studiemedel

Du får inte studiestöd för

  • uppdragsutbildningar
  • forskarutbildningar, om du är eller har varit doktorand eller haft utbildningsbidrag för doktorander
  • självstudier, exempelvis om du läser till en tentamen utan att vara registrerad på skolan
  • svenska för invandrare (sfi).

Vem beslutar om utbildningarna?

Det är regeringen eller en myndighet som beslutar om vilka utbildningar som ger rätt till studiestöd. De svenska utbildningarna finns i studiestödsförordningen (2000:655) och bilagan till den.

CSN har även ett utbildningsregister med uppgifter om skolor, utbildningar och utbildningstider.

Senast uppdaterad: 2017-07-28