Grundskoleutbildningar och gymnasieutbildningar

Det är regeringen eller en myndighet som beslutar om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel och övriga studiestöd.

Utbildningar kan tillkomma och försvinna. Vi uppdaterar listan regelbundet. I bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) hittar du alltid den gällande listan över utbildningar.
Till studiestödsförordningen (2000:655)

Följande grundskole- och gymnasieutbildningar ger rätt till studiestöd:

 • Kommunal gymnasieskola
 • Fristående gymnasieskola, som godkänts enligt skollagen (1985:1100)
 • Kommunal vuxenutbildning, utom påbyggnadsutbildning och uppdragsutbildning
 • Folkhögskola, utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning i kommunal vuxenutbildning (komvux).

Övriga skolor och utbildningar

 • Behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet (högskolans basår)
 • Engelskspråkig gymnasieutbildning i Stockholms kommuns regi
 • Grännaskolan, gymnasieutbildning på riksinternatskolan
 • Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
 • Hermods, utbildning på gymnasienivå samt utbildning för vuxna på grundskolenivå
 • Lundsbergs skola, gymnasieutbildning på riksinternatskolan
 • Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasienivå
 • Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, gymnasieutbildning på riksinternatskolan samt internationell gymnasieutbildning
 • Torsås kommun, distansundervisning på gymnasienivå
 • Tyska skolan, utbildning på gymnasienivå
Senast uppdaterad: 2015-09-08