Övriga eftergymnasiala utbildningar

Det är regeringen eller en myndighet som beslutar om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel och övriga studiestöd.

Utbildningar kan tillkomma och försvinna. Vi uppdaterar listan regelbundet. I bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) hittar du alltid den gällande listan över utbildningar.
Till studiestödsförordningen (2000:655)

Följande eftergymnasiala utbildningar ger rätt till studiestöd:

 • BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt ATPL-teori
 • Entry Point North AB, utbildning till flygledare
 • Ersta Sköndal Högskola AB:
  • kyrkokameral utbildning
  • teologisk baskurs 60 högskolepoäng
  • påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
 • Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
 • Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
 • Folkhögskola
  • fritidsledarutbildning
  • utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade
  • yrkesutbildning om högst 80 veckor som är påbyggnad till gymnasieskolan och som kräver ett slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper
 • Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
 • Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar ger rätt till studiestöd enligt avdelning B
 • Korteboskolan:
  • pastors- och missionärsutbildning
  • utbildning i kristen terapeutisk själavård
 • Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal
 • Marionetteatern, dockspelarutbildning
 • Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning
 • Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
  • påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer
  • tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i säkerhets- och räddningsarbete
  • utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare
  • vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker
  • vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt tillsyn och olycksförebyggande arbete
 • Polishögskolan, polisprogrammet
 • Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
 • Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitet
 • Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Södertörns högskola
 • Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
 • Statlig trafikflygarutbildning
 • Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
 • Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorutbildning
 • Stockholms katolska stifts prästseminarium
 • Svenska kyrkans utbildningsinstitut, utbildning till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst
 • Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
 • Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan som inte är uppdragsutbildning
 • Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning
Senast uppdaterad: 2015-03-18