Påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar

Det är regeringen eller en myndighet som beslutar om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel och övriga studiestöd.

Utbildningar kan tillkomma och försvinna. Vi uppdaterar listan regelbundet. I bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) hittar du alltid den gällande listan över utbildningar.
Till studiestödsförordningen (2000:655)

Följande kompletterande utbildningar ger rätt till studiestöd:

  • Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar ger rätt till studiestöd enligt avdelning A
  • Folkhögskola, andra utbildningar än de som står under Grundskoleutbildningar och gymnasieutbildningar respektive Övriga eftergymnasiala utbildningar

Övriga skolor och utbildningar

  • Förberedande dansutbildning i grundskolan
  • Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa skogsskola, arbetsledarfortbildning
  • Samernas utbildningscentrum
  • Flyinge AB, hovslagarutbildning
  • Sveriges lantbruksuniversitet, seminörutbildning
  • Öster-Malma jaktvårdsskola
Senast uppdaterad: 2013-02-18