Utbildningar utanför Sverige

När du studerar utomlands kan du få studiestöd för studier på gymnasial och eftergymnasial nivå. Du kan inte få studiestöd om du studerar på grundskolenivå utomlands. Här kan du läsa om kraven på utbildningarna.

Studiemedel

Om du ska studera med studiemedel, måste utbildningen

  • vara på heltid om du studerar utanför EU/EES och Schweiz. Inom EU/EES och i Schweiz räcker det att utbildningen är på deltid.
  • pågå i minst 13 veckor om du studerar utanför EU/EES och Schweiz. Inom EU/EES och i Schweiz räcker det att studierna pågår i minst 3 veckor.
  • avslutas med ett prov eller leda till en examen
  • vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (gäller utbildningar på eftergymnasial nivå)
  • vara godkänd av CSN (gäller utbildningar på gymnasienivå)
  • ha tillräckligt hög kvalitet. Motsvarande utbildning i Sverige ge rätt till studiemedel.

Studiehjälp

Om du är mellan 16 och 20 år och ska studera på gymnasiet utomlands, kan du ansöka om studiehjälp. Kraven på utbildningen skiljer sig åt beroende på om du ska studera inom eller utanför EU/EES eller i Schweiz.

Inom EU/EES och i Schweiz

Inom EU/EES och i Schweiz måste utbildningen vara

  • på heltid i minst 15 dagar
  • statlig eller ställd under statlig tillsyn.

Utanför EU/EES och Schweiz

Utanför EU/EES och Schweiz måste utbildningen vara

  • på heltid under minst tre månader
  • godkänd av CSN.
Senast uppdaterad: 2016-08-17