Villkor för att få studiestöd

Du som är utländsk medborgare och ska studera kan få studiestöd om du uppfyller vissa villkor.

För att få studiestöd måste du först uppfylla villkoren för att få grundläggande rätt till svenskt studiestöd enligt svenska bestämmelser eller kunna jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Du måste dessutom uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiemedel.

Ska du studera i Sverige?

Du kan normalt bara få rätt till studiestöd om du flyttat till Sverige av en annan anledning än att studera här. Du som är gäststuderande måste finansiera dina studier själv.

Läs mer om villkoren under de olika studerandeingångarna:

Högskola

Villkor för att få studiestöd för dig som är utländsk medborgare
Vad krävs för att få studiemedel?

Komvux, folkhögskola, gymnasium

Villkor för att få studiestöd för dig som är utländsk medborgare
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiestartsstöd?
Vad krävs för att få studiehjälp?

Övriga utbildningar

Villkor för att få studiestöd för dig som är utländsk medborgare
Vad krävs för att få studiemedel?

Ska du studera utomlands?

Vanligtvis kan endast svenska medborgare få studiestöd för studier utomlands. Om du är medborgare i EU, EES eller Schweiz eller anhörig till en medborgare i något av de länderna, kan du i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Då kan du få grundläggande rätt till studiestöd.

Om CSN beslutar att jämställa dig med en svensk medborgare, måste du även uppfylla övriga krav för att få studiestöd. Exempelvis ska du studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd.

Du kan även få svenskt studiestöd för en gymnasieutbildning utomlands eller för utbytesstudier.

Villkor för att få studiestöd för dig som är utländsk medborgare
Vad krävs för att få studiemedel?

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2017-07-20