Ku soo-dhawaada Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda (CSN) iyo bogga Internetkayaga

Wixii su'aallo ah ee ku saabsan kaalmo-dhaqaaleedka waxbarashada(studiemedel) ama amaahda alaabta guriga loogu talagalay qaxootida iyo shisheeyaha kale, anaga oo ah - Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda (CSN) - ayaa kala xiriiri kartaan. Waxaanu nahay hey'ad-dowladeedka maamula taageerada isku duuban ee waxbarashada ee dalka Iswiidan; sida arrimaha amaahda iyo kaalmo-dhaqaaleedka loogu talagalay waxbarashada.

Dhaqdhaqaaqyadayda waxay guud ahaan u qaybsan yihiin saddex qaybood:

  • Bixinta ama qaybinta kaalmo-dhaqaaleedka waxbarashada
  • Ka soo qaadida amaahda waxbarashada
  • U oggolaanshada iyo ka soo qaadida amaahda alaabta guriga (hemutrustningslån)ee loogu talagalay qaxootida iyo shisheeyaha kale.

Nala soo xiriir

Su'aallahaaga miyeey ku saabsan yihiin taageerada waxbarashada ama dib u bixinta amaahda?

Wac +46(0)771-276 000 (isniin ilaa jimce saacadaha 8-16.30)

Siyaabaha kale oo aad nala soo xiriiri karto waxaa kamid ah adigo farin noogu soo diro warqad, boostada elektroonikada ama faks.

Adreeska xarunta Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda (CSN) waa:
Adrees: CSN
SE-851 82 Sundsvall
Taleefan: +46(0)60-18 60 00
Faks: +46(0)60-18 61 93
boostada elektroonikada: ebrev@csn.se

Su'aallahaaga miyeey ku saabsan yihiin amaahda alaabta guriga?

Wac +46(0)771-276 100 (isniin ilaa jimce saacadaha 9-12)

Siyaabaha kale oo aad nala soo xiriiri karto waxaa kamid ah adigo farin noogu soo dira warqad, boostada elektroonikada ama faks.

Adrees: CSN
Hemutrustningslån
SE-851 82 Sundsvall
Faks: +46(0)60-18 60 06
boostada elektroonikada: hemutrustningslan@csn.se

Ma aragti baa ka qabtaa goobta Internetkayaga? La xiriir webmaster@csn.se

Latest updated: Mar 07, 2013