Dobro došli u CSN i na naše web mesto

Ako imate pitanja o novčanim sredstvima za školovanje ili pitanja o zajmu za opremu stana za izbeglice i druge strane državljane, obratićete se nama - Centralnom savetu za finansiranje školovanja (CSN). Mi smo organ državne uprave koji administrira švedsku novčanu pomoć za školovanje; drugim rečima zajam i potporu za školovanje.

Naša delatnost je podeljena u tri oblasti:

  • pitanja dodele stredstava za školovanje
  • pitanja vraćanja zajma za školovanje
  • pitanja odobravanja i vraćanja zajma za opremu stana za izbeglice i druge strane državljane (zajam za opremu stana).

Obratite nam se

Ako imate pitanja o novčanoj pomoći za školovanje i vraćanju zajma?

Nazovite +46(0)771-276 000 (od ponedeljka do petka, od 8 do 16.30 časova)

Možete nas kontaktirati i putem obične pošte, elektronske pošte ili faksa.

Sledeći podaci važe za CSN-ovu glavnu kancelariju:
Adresa: CSN
SE-851 82 Sundsvall
Telefon: +46(0)60-18 60 00
Faks: +46(0)60-18 61 93
Elektronska pošta: ebrev@csn.se

Da li imate pitanja o opremi za stan?

Nazovite +46(0)771-276 100 (od ponedeljka do petka, od 9 do 12 časova).

Možete nas kontaktirati i putem obične pošte, elektronske pošte ili faksa.
Adresa: CSN
Hemutrustningslån
SE-851 82 Sundsvall
Faks: +46(0)60-18 60 06
Elektronska pošta: hemutrustningslan@csn.se

Da li imate komentar na naše web mesto? Kontaktirajte webmaster@csn.se

Latest updated: Mar 07, 2013