Dobro dosli ko CSN hem ki amari web stranica

Isi tumen li pitanja taro studiju ili pitanja u vezi kreditima za kucnu opremo za izbeglice i avera stranima drzavljanim, tegani irinen tumen koramende- Centralno Studiju Odelenje (CSN) amen ijam drzavna agencija koja upravljini svedski ucenik, odnosno krediti i bezpovratna stredstva za studije.

Amari buti tani podelime ko trin podrucija:

  • Dodjela studija
  • Otplata studensko krediti
  • Odobrenje i odplate krediti za kucna opremu za izbeglice hem avera stranska drzavlanima (krediti kucno opremu).

Kontakterin Amen

Isi tumen pitanja taro financijskoj pomoc hem povrat?

Vicinen +46(0)771-276 00 (Od Ponedeljak do Petka u 8-16.30)

Tu saj isto te dole amen ki veza sa obicnom postom, e-mailom ili faksom.

Sljedece informacija vazini za CSN glamno kancalarija:

Adresa: CSN
SE-851 82 Sundsvall
Telefon: +46(0)60-18 60 00
Fax: +46(0)60-18 61 93
E-post: ebrev@csn.se

Isi tumen li pitanja taro kucno opreme krediti?

Vicin: +46(0)771-276 100 (Od Ponedeljak do Petka u 9-12)

Tu saj te dole amen ki veza sa obicnom postom, e-mailom, ili faxom.

Adresa: CSN
Hemutrustningslån
SE-851 82 Sundsvall
Fax: +46(0)60-18 60 06
E-post: hemutrustningslan@csn.se

Isi tumen li nesto tari amari web stranica te vaceren? Kontakterinen Kontakta webbredaktionen.

Latest updated: Mar 07, 2013