Mirë se vjen në CSN dhe në uebfaqen tonë

Nëse ke pyetje mbi mjetet studimore, ose nëse ke pyetje mbi huan për pajisje shtëpiake për refugjatët dhe për shtetasit tjerë të huaj, duhet të drejtohesh tek ne - Pleqësinë qendrore të ndihmës studimore (sued. CSN). Ne jemi organi zyrtar shtetëror i cili e administron ndihmën suedeze studimore, domethënë huan dhe shtesat studimore.

Veprimtaria jonë ndahet në tre lëmi:

  • ndarjen e mjeteve studimore
  • kthimit të huas studimore
  • akordimin dhe kthimin e huas për pajisje shtëpiake për refugjatë dhe shtetas tjerë të huaj(hua për pajisje shtëpiake).

Na kontaktoni

Nëse ke pyetje mbi ndihmën studimore dhe mbi kthimin e ndihmës?

Telefono +46(0)771-276 000 (të hënën deri të premten, ora 8.00-16.30).

Ti mund të na kontaktosh përmes postës së zakonshme, përmes e-postës ose përmes telefaksit.

Këto të dhëna vlejnë për zyrën kryesore të CSN-it:
Adresa: CSN
SE-851 82 Sundsvall
Telefoni: +46(0)60-18 60 00
Telefaksi: +46(0)60-18 61 93
E-posta: ebrev@csn.se

Nëse ke pyetje mbi huan e pajisjes shtëpiake?

Telefono +46(0)771-276 100 (të hënën deri të premten, ora 9.00-12.00).

Ti mundesh, po ashtu, të na kontaktosh përmes postës së zakonshme, përmes e-postës ose përmes telefaksit.
Adresa: CSN
Hemutrustningslån (Hua e pajisjes shtëpiake)
SE-851 82 Sundsvall
Telefaksi: +46(0)60-18 60 06
E-posta: hemutrustningslan@csn.se

Nëse ke pikëpamje mbi uebfaqen tonë?
Kontakto webmaster@csn.se

Latest updated: Mar 07, 2013