יידיש (jiddisch)

דאָ וועט איר געפֿינען איבערגעזעצטע אינפֿאָרמאַציע אויף ייִדיש.

די אינפֿאָרמאַציע איז אין pdf־פֿאָרמאַט. כּדי צו עפֿענען די דאָקומענטן דאַרפֿט איר אינסטאַלירן אין אײַער קאָמפּיוטער די פּראָגראַם Adobe Reader. די פּראָגראַם איז אומזיסט.

Welcome to CSN

איר האָט דאָס רעכט זיך צו באַניצן מיט אײַער מינאָריטעט־שפּראַך

אין פֿאַל ווען איר געהערט צו איינער פֿון די נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן, האָט איר דאָס רעכט זיך צו באַניצן מיטאײַער שפּראַך אין אײַערע באַציִונגען מיטן CSN. דאָס איז חל אויף די מינאָריטעט־שפּראַכן: פֿיניש, סאַמי, מיענקיעלי, ראָמאַני טשיב און ייִדיש.

איר קענט לייענען ווײַטער וועגן אײַערע שפּראַכרעכט און וואָס איר מעגט פֿאָדערן פֿונעם CSN אויפֿן וועבאָרט פֿונעם שפּראַכנראָט Språkrådet jiddisch, pdf.

Latest updated: Mar 08, 2013