فارسی (persiska)

در اینجا اطلاعاتی را که ما به زبان فارسی ترجمه کرده ایم، می یابید (فارسی).

این اطلاعات در فرمت "پ. د. اف" هستند. برای بازکردن این فایل ها ضروری است که شما برنامه "ادوبی ریدر" را در رایانه خودتان داشته باشید. این برنامه رایگان است.

Welcome to CSN
Swedish student aid

کمک هزینه از سازمان سی.اِس.اِن (CSN) برای دانش آموزان دبیرستان (new window)

کمک مالی تحصیلی از سازمان سی.اِس.اِن (CSN) (کمک هزینه و وام) (new window)

کمک برای شروع تحصیلات در صورت بیکاری (new window)

وام وسایل منزل (pdf) (new window)

Latest updated: Oct 11, 2017