Inkomstkontroll för dig som hade anstånd år 2015!

Det är din familjs årsinkomst som avgör om du kan få anstånd eller inte. När vi beslutar om anstånd så gör vi det utifrån den inkomst som du lämnar i din ansökan om anstånd. När din deklaration för det året är klar så får vi uppgift från Skatteverket om hur din inkomst blev. Vi får uppgiften i slutet av det år som kommer efter inkomståret.

Om din inkomst enligt Skatteverket var så hög att du inte skulle ha fått anstånd måste du betala avgiften för 2015 i efterhand.

Du som hade anstånd 2015 men inte hade rätt till det enligt Skatteverkets inkomstuppgifter kommer att få ett brev i mitten av december. Där kommer det att stå vilka uppgifter vi fått från Skatteverket och hur mycket du ska betala. Har du något att invända mot uppgifterna måste du höra av dig innan december månads utgång.

I början av januari 2017 beslutar vi om du ska betala avgiften för 2015. Beloppet som ska betalas kommer att delas upp under januari-december 2017. De första fakturorna skickas ut i mitten av januari.

De ordinarie fakturorna som gäller år 2017 kommer att skickas ut som vanligt. Det kommer alltså två fakturor varje månad.

Exempel - Kalle måste betala hela avgiften för 2015 i efterhand

Kalle är ensamstående utan barn. Han ansökte om anstånd i februari 2015. I ansökan beräknade han sin årsinkomst till 100 000 kronor. För att få anstånd måste inkomsten vara mindre än 123 000 kronor (exempelbelopp). Kalle skulle betala 4 800 kronor för år 2015 men eftersom han fick anstånd så betalade han ingenting.

Nu har vi fått inkomstuppgiften för Kalle och han hade enligt Skatteverket 150 000 kronor i inkomst 2015. Det var mer än maxbeloppet för anstånd (123 000 kronor). Kalle måste därför betala hela avgiften för 2015, 4 800 kronor. Beloppet delas på januari-december 2017 och Kalle får betala 400 kronor varje månad. Han måste också betala avgiften för år 2017 så därför kommer han att få två räkningar varje månad.

Exempel - Kalle måste betala en del av avgiften för 2015 i efterhand

Kalle är ensamstående utan barn. I februari 2015 ansökte han om att betala 200 kronor varje månad. I ansökan beräknade han sin årsinkomst till 100 000 kronor. För att få betala mindre måste inkomsten vara mindre än 123 000 kronor (exempelbelopp). Kalle skulle betala 4 800 kronor för år 2015 men fick betala mindre. Han betalade 200 kronor varje månad i elva månader, totalt 2 200 kronor.

Nu har vi fått inkomstuppgiften för Kalle och han hade enligt Skatteverket 150 000 kronor i inkomst 2015. Det var mer än maxbeloppet för anstånd (123 000 kronor). Kalle måste därför betala hela avgiften för 2015, 4 800 kronor. Han har betalat 2 200 kronor redan. Resten av beloppet för 2015 (2 600 kronor) delas på januari-december 2017 och Kalle får betala 217 kronor varje månad. Han måste också betala avgiften för år 2017 så därför kommer han att få två räkningar varje månad.

Senast uppdaterad: 2016-12-05