Kan lånet tas bort?

I några olika situationer kan vi ta bort lånet. Det kallas efterskänkning.

Om CSN bedömer att en låntagare har varaktigt nedsatt betalningsförmåga kan vi efter ansökan ta bort lånet.

Du kan ansöka om efterskänkning om du har låg inkomst och till exempel har 

  • hel sjukersättning eller sjukpension från Försäkringskassan
  • ålderspension
  • saknat inkomst under många år och det inte finns anledning att tro att du kommer att få någon inkomst 

Om du är ensam låntagare tar vi ta bort hela skulden. Om en av två låntagare med gemensamt lån får eftergift tar vi bort halva skulden. Då blir den låntagare som inte fått eftergift kvar som ensam ansvarig för resten av skulden.

Vid dödsfall tar vi automatiskt bort lånet.

Om du har frågor eller vill ha en blankett för att ansöka om efterskänkning, kan du kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2015-09-07