Svårt att betala?

Har du svårt att betala för att du har låg inkomst? Då kan du ansöka om att få betala mindre (nedsatt betalning) eller att inte betala någonting (anstånd) under ett år.

För varje år du vill betala mindre eller inte betala alls måste du ansöka på nytt.

När kan du få betala mindre eller inte alls?

Varje år bestäms ett maximalt belopp för hur mycket en familj får ha i inkomst för att kunna få nedsatt betalning eller anstånd.

Om din familjs inkomst är lägre än den beloppsgränsen har du rätt att betala mindre eller att inte betala alls (anstånd). I den här tabellen kan du se vad som gäller för olika familjestorlekar under 2017.

Familjens storlek och inkomst
Familjens storlek Max årsinkomst för anstånd 2017, kr
1 vuxen 125 440
1 vuxen + 1 barn 143 360
1 vuxen + 2 barn 161 280
1 vuxen + 3 barn 179 200
1 vuxen + fler än 3 barn 197 120
2 vuxna 179 200
2 vuxna + 1 barn 224 000
2 vuxna + 2 barn 268 800
2 vuxna + 3 barn 313 600
2 vuxna + fler än 3 barn 358 400

Om du bor i något annat land än Sverige, gäller andra regler. Vill du veta mer om reglerna, kan du kontakta CSN.

Exempel - Majid och Farzaneh får betala mindre

Majid och Farzaneh har tagit ett hemutrustningslån och har därför en skuld på 32 300 kronor. De har fyra barn. Majid jobbar deltid och har en årsinkomst på 120 000 kronor. Farzaneh jobbar också deltid och hennes årsinkomst är 170 000 kronor. Deras gemensamma årsinkomst blir alltså 290 000 kronor. De ansöker om att få betala 200 kronor per månad. Eftersom deras årsinkomst är lägre än 358 400 kronor (gränsen för 2 vuxna + fler än 3 barn), får de sin ansökan godkänd.

Om Majid och Farzaneh ansöker om att inte behöva betala alls under året, får de också den ansökan godkänd.

Exempel - Marina måste betala

Marina har tagit ett hemutrustningslån och har en skuld på 19 000 kronor. Hon är ensamstående och har ett barn. Marina jobbar heltid och har en årsinkomst på 175 000 kronor. Hon ansöker om anstånd. Eftersom Marinas årsinkomst är högre än 143 360 kronor (gränsen för 1 vuxen + 1 barn), får hon inte beloppet nedsatt utan måste betala de räkningar CSN skickar till henne.

Räntan räknas hela tiden

Tänk på att räntan räknas under den tid du har anstånd med betalningen. Din totala skuld kommer alltså att bli större om du inte betalar något. Därför kan det vara bättre att välja att betala lite varje månad. Du kan också göra frivilliga inbetalningar under tiden du har anstånd.

Exempel - Räntan på Kims lån fortsätter att räknas

Kim har en skuld på 16 500 kronor. Hon har ansökt om att få slippa betala, och CSN har bestämt att hon inte behöver betala något på lånet. Under den tid hon har anstånd fortsätter räntan (som är 2,0 procent) ändå att räknas. Kims lån ökar därför med 330 kronor (16 500 kronor x 0,02 = 330 kronor) under året.

Vilka inkomster ska du räkna med?

När du fyller i ansökan ska du beräkna vilken inkomst du tror att din familj kommer att få under året. Med inkomst menar vi den inkomst som du betalara skatt på, exempelvis lön, a-kassa, föräldrapenning, pension. Försörjningsstöd (socialbidrag) räknas inte. Du ska skriva inkomsten för hela året, före skatt.

CSN får uppgifter från Skatteverket om vilken inkomst du haft tidigare år. Om det visar sig att du lämnat felaktiga uppgifter om din inkomst för något år och att du egentligen inte hade rätt till nedsatt betalning, kan CSN kräva att du betalar in pengarna i efterhand. Det är alltså viktigt att du så snabbt som möjligt talar om för oss om inkomsten ändras under det år du har anstånd eller nedsatt betalning.

Hur ansöker du?

Om du vill ansöka om att få betala mindre eller att få anstånd, måste du skicka in en blankett till CSN. Du får en ansökningsblankett tillsammans med de första inbetalningskorten. Du kan också beställa blanketten i Mina sidor - Hemutrustningslån.

Senast uppdaterad: 2016-12-29