Ränta och lånekostnad

Här finns information om räntan på hemutrustningslånet och vilka avgifter du behöver betala när du har ett lån.

Räntan på hemutrustningslånet är 2,0 procent under 2017. Räntan är avdragsgill i deklarationen.

Räntan räknas från och med den dag då lånet betalas ut. De första två åren behöver du inte betala något, men skulden växer då eftersom räntan räknas under den tiden. Den totala räntan för de två första åren läggs till din skuld den dag du måste börja betala tillbaka ditt lån. Därefter räknas räntan på det nya totalbeloppet. Du kan alltid börja betala på ditt lån i förtid.

Exempel - Zander betalar ränta på sitt hemutrustningslån

Zander lånar 10 000 kronor som betalas ut den 1 januari 2016. Räntan på 3 procent * räknas från och med den dagen. Zander måste börja betala tillbaka sitt lån efter två år, alltså den 1 januari 2018. Då har räntan blivit totalt 600 kronor (10 000 kronor x 0,03 x 2 år = 600 kronor). Zanders nya skuld den 1 januari 2016 är då 10 600 kronor. Räntan räknas sedan på det nya, högre beloppet.

* För enkelhetens skull har vi räknat med en ränta på 3 procent. I verkligheten ändras räntan varje år.

Avgift för att låna

Första gången du lånar pengar till hemutrustning måste du betala en uppläggningsavgift på 300 kronor. Avgiften drar vi direkt från ditt lån innan vi betalar ut pengarna. Det betyder att om du lånar 10 000 kronor betalar vi ut 9 700 kronor till dig.

När du ansöker om ett tilläggslån är uppläggningsavgiften 100 kronor. Den avgiften drar vi också direkt från lånet.

Aviseringsavgift

CSN tar ut en aviseringsavgift när vi skickar räkningarna till dig. Det kostar 30 kronor för varje tremånadersperiod. Det blir alltså 120 kronor per år.

Påminnelseavgift

Om du inte betalar dina räkningar i tid, måste du betala en påminnelseavgift som CSN bestämmer.

Senast uppdaterad: 2017-02-28