Vad krävs för att få hemutrustningslån?

Pappa och mamma

Här kan du läsa om vem som får låna pengar till hemutrustning och vad som gäller om du behöver låna mer pengar.

För att du ska få låna pengar till hemutrustning gäller följande:

  • Du omfattas av flyktingmottagandet eller etableringsförordningen.
  • Det har gått mindre än två år sedan du första gången togs emot i en kommun.
  • Du är minst 18 år.

Låna tillsammans

Om du är gift och/eller sambo med någon som också har rätt till hemutrustningslån, måste ni söka lån tillsammans. Om du redan har ett lån och din man, fru eller sambo kommer hit ska ni söka tilläggslån tillsammans.  Om du har varit här mer än två år krävs det särskilda skäl för att ni ska få tilläggslån om din familj kommer hit. De som har ett lån tillsammans är båda skyldiga att betala tillbaka, även om ni senare skiljer er och flyttar isär.

Kan du låna mer pengar?

Du som redan har ett hemutrustningslån kan ansöka om att få låna mer, om

  • du har lånat ett mindre belopp än du har rätt till
  • du flyttar från en möblerad till en omöblerad bostad
  • familjen får barn
  • en nära anhörig som också omfattas av flyktingmottagande flyttar in. Det kan vara din man, din fru, din sambo eller barn under 21 år. Om du är gift eller sambo blir lånet gemensamt. Det innebär att ni tillsammans ansvarar för att betala tillbaka hela lånet till CSN, även den del som du lånat först. Om du varit här mer än två år krävs det särskilda skäl för att ni ska få låna mer.

Du kan ansöka om tilläggslån inom två år sedan du första gången togs emot i en kommun.

Senast uppdaterad: 2016-12-05