Aktuellt - studerande högskola

Här hittar du nyheter som rör dig som studerar på högskola och universitet.


Tips till dig som ska söka studiemedel

Skaffa mobilt bank-id och kolla upp dina studietider och att dina studier ger rätt till studiemedel. Då blir det enklare när du ska ansöka och du kan få ditt beslut snabbare.

Viktigt att du anmäler ändringar

Har du avbrutit dina studier? Eller läser du färre poäng? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din rätt till studiemedel eller hur mycket studiemedel du kommer att få.

Hade du inte tillräckliga studieresultat förra terminen?

Om det dröjt mer än fyra veckor in på terminen innan du uppnått tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel, kan du inte få studiemedel för hela terminen. Du kan då bara få studiemedel från och med veckan efter du klarade kravet på studieresultat.

Utbetalningar till bankkonto

Om du vill att utbetalningarna ska gå in på konto eller ändra till vilket konto pengarna ska sättas in, gör du det via Swedbanks kontoregister. Det är banken, inte CSN, som ordnar med överföringar till andra konton.

Har du avbrutit dina studier?

Har du avbrutit dina studier? Då är det viktigt att du meddelar oss vilket datum du slutade studera. Om du inte meddelar oss och du får för mycket pengar utbetalt kan du istället få ett återkrav.

Hur får du studiemedel igen om du inte klarat kravet på studieresultat?

Om du inte har tillräckliga poäng när du ansöker, kan du ändå få studiemedel igen efter att du klarat de poäng du saknar.