Hur får du studiemedel igen om du inte klarat kravet på studieresultat?

Om du inte har tillräckliga poäng när du ansöker, kan du ändå få studiemedel efter att du klarat de poäng du saknar.

Du får studiemedel igen tidigast från och med veckan efter den vecka du klarade poängen. Du får alltså inte studiemedel för hela terminen.

Om du hade studiemedel för högskolestudier i 40 heltidsveckor under förra läsåret, är kravet 45 högskolepoäng (hp). Klarade du 35 hp under förra läsåret och därefter ytterligare 10 hp till vecka 45, kan du tidigast få studiemedel från vecka 46.

Du behöver inte läsa in poäng som du saknar från samma kurser du läst tidigare, utan du kan ta poäng från andra högskolekurser. Om du byter utbildningsform gäller dock särskilda bestämmelser. Läs mer om hur du byter utbildningsform under länken Läsa in poäng, längre ned på sidan.

Viktigt att tänka på

  • Om du sökt studiemedel men fått avslag på grund av att du saknade poäng, måste du skicka in en ny ansökan till CSN efter att du klarat poängen.
  • Om du sökt studiemedel för hösten men ännu inte fått något beslut, får du studiemedel automatiskt när du klarat poängen. Skolan måste först ha rapporterat in poängen till CSN innan du kan få ett beslut.
  • Om du med ett intyg från skolan kan redovisa att du klarat delar av en större kurs, kan du få studiemedel igen. Detta gäller också om du skriver en uppsats eller håller på med ett examensarbete.

Läs mer om hur du läser in poäng som du saknar.

Senast uppdaterad: 2013-02-27